Podróże i wyjazdy służbowe w adminis

Podróże i wyjazdy służbowe w adminis

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej - krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych

bootcatch clean blog

Niniejsza publikacja powstała, aby przybliżyć najważniejsze zasady planowania czasu pracy kierowców. Obejmuje najważniejsze kwestie związane z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561. Czytelnik znajdzie w niej wiele przykładów błędnych czynności oraz praktyczne porady, jak w danym przypadku należy postąpić prawidłowo i zgodnie z przepisami. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach kierowcy ryzykują kary oraz podpowiadamy, jak tych kar uniknąć. Wskazujemy najkorzystniejsze i bezpieczne rozwiązania problemu z czasem pracy kierowcy.

Z publikacji czytelnik dowie się m.in.:
- czy rekompensatę za skrócenie odpoczynku trzeba odebrać w całości,
- jakie są dobre praktyki w zakresie planowania podróży, doboru miejsc odpoczynków, bezpieczeństwa kierowcy i ładunku,
- jak planować rozkład czasu pracy, aby nie naruszał prawa kierowcy do odpoczynku,
- czy kierowca w załodze może mieć dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd. Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej - krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W pierwszej części publikacji Autor szczegółowo omawia problematykę wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem pracy. Porusza zagadnienia związane z: ustalaniem miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży, wypłatą zaliczek, naliczaniem diet i niezbędną dokumentacją. Druga część opracowania powstała na podstawie analizy rzeczywistych sytuacji spotykanych w różnych jednostkach sektora finansów publicznych i przedstawia rozwiązania problematycznych przypadków. Wiele uwagi poświęcono wydatkom poniesionym w trakcie podróży, w tym kosztom dojazdu, wyżywienia, noclegu czy parkingu. Omówione zostały również przykłady rozliczania podróży i wyjazdów samochodem prywatnym.