Kadry i płace 2020 książka Oddk Jacewicz W

Kadry i płace 2020 książka Oddk Jacewicz W

Kadry i płace 2020 książka Oddk Jacewicz W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków, same konkrety: jak uniknąć b

bootcatch clean blog

Umowy zlecenia Umowy o dzieło 2017. Rewolucja w rozliczeniach Z książki dowiesz się nie tylko kto będzie objęty minimalną stawką godzinową, ale również czy w umowie zlecenia będzie należało określić zasady potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług. Będziesz również wiedzieć, czy nowe regulacje związane z minimalną stawką godziną i innymi obowiązkami obejmą również umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług zawarte przed 1 stycznia 2017 r. Czas pracy 2017 Przepisy z praktycznym komentarzem - GRATIS Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy Czas pracy Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), oraz grafiki na konkretnych miesiącach 2017 roku. Kadry i płace 2020 książka Oddk Jacewicz W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków, same konkrety: jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń; jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu; jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.
Ksiązka kadrowo-płacowa na 2020 rok to przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-płacowych – przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową – od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy.
Autorki podpowiadają m.in.:
- jak prawidłowo zastosować nowe przepisy;
- jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach;
- jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;
- jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Książka wyd. ODDK polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak i doświadczonym pracownikom tych działów. Najważniejsze nowości kadrowe w wydaniu na 2020 r.:
- duże zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: nowe wysokości kosztów uzyskania przychodów, zmiana skali podatkowej, nowa kwota zmniejszająca podatek – konsekwencje w rozliczaniu różnych należności pracowniczych;
- zwolnienie z podatku dochodowego dla osób przed 26. rokiem życia – nowe regulacje, interpretacje, przykłady stosowania zwolnienia;
- nowe wzory PIT – konsekwencje dla pracodawców – płatników podatku dochodowego;
- pracownicze plany kapitałowe (PPK) – ujęcie w liście płac, konsekwencje przystąpienia pracownika do PPK przy rozliczaniu wynagrodzeń, w tym: potrącenia z wynagrodzeń, opodatkowanie PIT, wpłaty pracodawcy i in.;
- zmiany w ZFŚS – nowa wysokość odpisu, zmiany w zasadach przetwarzania danych powiązane z RODO, obowiązkowy przegląd danych osobowych w całej dokumentacji funduszu socjalnego;
- zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RCA;
- nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą.