Czas pracy 2020 planowanie rozliczanie i ewide

Czas pracy 2020 planowanie rozliczanie i ewide

Czas pracy 2020 planowanie rozliczanie i ewidencja 76 praktycznych przykładów rozliczania czasu pracy Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dla działów kadr, a najwięcej trudności stwarza prawidłowe jego rozliczanie. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla każdego pracodawcy, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1000

bootcatch clean blog

W książce o czasie pracy związanym z pandemią COVID w przystępny sposób omówiono zagadnienia związane z:
czasem pracy, jego efektywnym planowaniem,
dokumentacją dotyczącą czasu pracy,
rozwiązaniami związanymi z pandemią COVID,
obowiązkami związanymi z ewidencjonowaniem czasu pracy, zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorki poruszyły zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w przepisach prawnych. W takich sytuacjach, autorki wskazały praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Książka jest doskonałym źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych rozwiązań problemów kadrowych. Dedykowana dla zarówno dla pracowników działów kadr, księgowych, jak i właścicieli małych firm czy osób odpowiedzialnych za efektywne planowanie czasu pracy.
Książka o czasie pracy jest napisana przez praktyków i szkoleniowców z tematyki HR. Autorzy (Monika Frączek - specjalista prawa pracy, były pracownik departamentu prawa pracy MRPiPS i Monika Cieślak - wieloletni szef ds. kadr i płac) szkoląc w zakresie tej tematyki zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Refleksji, że czas pracy jest najtrudniejszym zagadnieniem z zakresu prawa pracy, towarzyszyła potrzeba opracowania Podręcznika, który w sposób systematyczny i prosty przybliżałby tą tematykę osobom zajmującym się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy.
Zobacz w książce
Pandemia COVID i rozwiązania na czas pandemii
Specustawa i jej nowelizacja
Przestój z Kodeksu pracy.
Wynagrodzenie za przestój na podstawie KP.
Zwolnienie pracownika od pracy na czas pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Możliwość dopuszczenia do wykonywania pracy bez aktualnych badań okresowych.
Rozwiązania przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej
Możliwości skrócenia okresów odpoczynku, wprowadzenia równoważnego czasu pracy i wydłużonego okresu rozliczeniowego i stosowanie mniej korzystnych warunków
zatrudnienia
Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy
Dopuszczalność wykonywania niektórych prac w placówkach handlowych w niedziele
Pomoc od starosty
Gdzie można szukać dodatkowych wyjaśnień w sprawie tarczy antykryzysowej.
Rozwiązania dla pracodawców, którzy nie odnotują spadku obrotów Czas pracy 2020 planowanie rozliczanie i ewidencja 76 praktycznych przykładów rozliczania czasu pracy Problematyka czasu pracy jest jedną z najtrudniejszych dla działów kadr, a najwięcej trudności stwarza prawidłowe jego rozliczanie. Zagadnienia te są szczególnie istotne dla każdego pracodawcy, ponieważ naruszenie przepisów o czasie pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do nawet 30 000 zł. Dlatego nasza publikacja ułatwi pracodawcom planowanie pracy i ustalanie rozkładów czasu pracy na 2020 r. Książka zawiera komplet informacji dotyczących rozliczania czasu pracy w 2020 r. Można się z niej m.in. dowiedzieć:
ile wynosi wymiar czasu pracy w 2020 r.,
którym pracownikom trzeba wyznaczyć dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2020 r.,
jakie nowe ograniczenia pracy w handlu w niedziele obowiązują od 1 stycznia 2020 r.,
jak planować pracę w poszczególnych systemach czasu pracy,
ile wyniosą dodatki za pracę w nocy w 2020 r.,
jak rozliczać pracę w godzinach nadliczbowych,
jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy.
Książka zawiera przykładowe harmonogramy czasu pracy. Najtrudniejsze zagadnienia zostały przedstawione na przykładach. Całość jest wzbogacona orzecznictwem z zakresu czasu pracy. To przystępne i wyczerpujące opracowanie jest wsparciem dla pracowników działów kadr. Zainteresuje też pracodawców oraz specjalistyczne firmy, które prowadzą obsługę innych podmiotów w zakresie rozliczania czasu pracy. Aktualny stan prawny na 2020 r. Książka uwzględnia najnowsze zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. Zawiera przykładowe harmonogramy czasu pracy, orzecznictwo i interpretacje z zakresu czasu pracy oraz przydatne w codziennej pracy tabelaryczne zestawienia najważniejszych zagadnień. Jest w niej aż 76 praktycznych przykładów rozliczania czasu pracy.